Bordi i Drejtorëve

  • Primož Močivnik - Kryetar i Bordit
  • Rok Moljk - Anëtar i Bordit
  • Ramis Ahmetaj - Anëtar i Bordit
  • Robert Sraka - Anëtar i Bordit
  • Milan Viršek - Anëtar i Bordit