Në rast se ju jeni firmë ndërtimore, atëherë ju duhet të kujdeseni që objekti juaj të mos rrezikohet nga fenomenet e natyrës gjatë fazës së ndërtimit edhe për një afat garancie pas dorëzimit të punimeve.

Nëse kontraktohet ndaras dhe paguhet primi plotësues polica e sigurimit do të mbulojë edhe këto rreziqe:

  • vërshimin, përmbytjen, ujërat e mëdha dhe ato nëntokësore,
  • rrëshqitjen e dheut,
  • përgjegjësinë nga veprimtaria e kryesit të punimeve (përgjegjësia ndaj palëve të treta),
  • përgjegjësinë ndaj palëve të treta gjatë afatit garantues.