Sigurimi i shëndetit në udhëtim

Çdo udhëtim fillon me kontraktimin e sigurimeve të udhëtimit

Sigurimi i shëndetit në udhëtim mbulon shpenzimet në vijim:

  • Shpenzime emergjente mjekësoreSigurimi shëndetësor i udhëtimit oferta më e mirë
  • Shpenzimet nga aksidentet personale 
  • Shpenzimet e riatdhesimit


Me policën e sigurimit të shëndetit në udhëtim Illyria mundëson:
 

  1. Kompensim të shpenzimeve për ndihmë mjekësore, spitalore personit të siguruar si rezultat i ndonjë gjendje emergjente;
  2. Kompensim të të gjitha shpenzimeve që vijnë si pasojë e aksidentit personal gjatë qëndrimit tuaj jashtë vendit, deri në limitin e përcaktuar në policën e sigurimit të shëndetit në udhëtim;
  3. Kompensimin e shpenzimeve të riatdhesimit jashtë territorit të Republikës së Kosovës të personit të siguruar për në vendin e banimit të shënuar në policë, nëse ai/ajo vdes gjatë përiudhës së mbulimit të policës .

Shuma maksimale e mbuluar me sigurim të policës së sigurimit të shëndetit në udhëtim për të gjitha kategoritë është 30,000 € për një person të siguruar.

Poashtu ofrojmë asistencë ndërkombëtare si dhe informata 24/7 përmes kompanisë sonë partnere TBS në shtetin ku ju gjindeni.

Mbulueshmëria Territoriale:

  1. Duke specifikuar shtetin në bazë të kërkesës tuaj;
  2. Zona Schengen;
  3. Mbarë bota duke përjashtuar ShBA-në dhe Kanadanë;
  4. Mbarë bota (Udhëtimi mbulohet në të gjithë botën).

 

Pjesa e zbritshme (pjesëmarrja juaj në dëm)

Pjesa e zbritshme për Sigurimin e shëndetit në udhëtim është 50 euro për çdo dëm.

Kjo është shuma që ju e paguani vet në rast të shpenzimeve mjekësore.

 

 

*Për të gjitha pyetjet tuaja, agjentët tanë janë në dispozicionin tuaj me e-mail ose bisedë në web-chat në këndin e poshtëm të djathtë të kësaj faqe që po lexoni aktualisht. Ekziston edhe një numër pa pagesë 0800 75 000, dhe na ndiqni në faqen tonë në Facebook apo në Instagram.

Merrë ofertën më të mirë online

Kompania e Siguimeve Illyria,
Çdo herë pranë jush