Struktura Menaxhuese

  • Shpend Balija – Kryeshef Ekzekutiv
  • Besar Kajdomçaj – Drejtor i Departamentit të Operacioneve
  • Shefik Gërbovci – Drejtor i Departamentit Financa & Kontabilitet dhe Riskut
  • Mentor Spahiu – Drejtor i Departamentit të Dëmeve
  • Fatos Zajmi – Drejtor i Zyrës Ligjore
  • Teuta Abdullahu Bunjaku – Udhëheqëse e zyrës së Burimeve Njerëzore dhe Administratës
  • Driton Salihu, Drejtor i Shitjes