Upravni odbor

  • Marko Jazbec - Predsednik Upravnog odbora
  • Rok Moljk – Član odnbora
  • Ramis Ahmetaj - Član odbora
  • Andreja Rahne - Član odbora
  • Milan Viršek - Član odbora