Profil Kompanije

OD "Ilirija" a.d je deo Sava Re grupe, sa sedištem u Ljubljani, Republika Slovenija, najveće profesionalne grupe osiguranja i reosiguranja u regionu koja je u isto vrijeme poznata kao jedna od najuspešnijih kompanija u Evropi.

Na početku, u Republici Kosovo bilo je poznata kao Osiguravajuće Društvo "Dukagjini" a.d. i 04 Februara 2002 licencirana je da posluje osiguranjima u Republici Kosovu. U 2006. godini, bila je prodaja dela akcija (51%) Društvu za Reosiguranje "Sava Re", sa sedištem u Ljubljani, Republika Slovenija, dok je u 2009. godini, ista kompanija postala puni vlasnik, kupljenjen u potpunosti vrednosnih akcija (100%).

Tokom 2010. godine, kompanija je promenila ime od Osiguravajuće Društvo "Dukagjini" a.d u Osiguravajuće Društvo "Ilirija" a.d tako da, od 1. Oktobra 2010. godine, kompanija posluje na tržištu sa imenom Osiguravajuće Društvo "Ilirija" a.d.

Danas, kompanija nudi proizvode osiguranja, kao iz klase autoodgovornosti, takodje i širok paket proizvoda osiguranja u klasi dobrovoljnih osiguranja. Pokazanjen visokog profesionalizma na tržištu osiguranja, posvećeni smo tome što je za vas mnogo vredno: zdravlje, porodica, dom, produzeće, i vaše motorno vozilo. Naši proizvodi ličnog osiguranje i osiguranja za produzeće, su dizajnirani i prilagođeni da obezbede mir uma klijentima, u svim periodama i sferama života. Spremni da pružimo podršku u ispunjavanju potreba osiguranja u svakom trenutku i mestu.

 
Naša misija:

Da obezbedi finansijsku stabilnost i sigurnu budućnost za zaposlene, klijente, saradnike i akcionare kompanije.

Obezbedjujemo profesionalni i lični razvoj svojih zaposlenih, istovremeno smo partneri sa osiguranim klijentima nudeći im punu podršku u oblasti osiguranja. Uporni u stvaranju pozitivnog duha, istinske poslovne kulture, kontinuarnu obuku i ulaganje u zaposlene, da doprinesemo kontinuarnom razvoju proizvoda osiguranja i dodatnih usluga koje utiču na optimalne poslovne procese.

Nameravamo imati novu i drugačiji kulturu na tržištu osiguranja, sa Timom zaposlenih koji će odražavati kvalitet usluga i lojalnosti prema kompaniji i Sava Re grupi.

Mi verujemo u to, da je srećan radnik takodje i profesionalan radnik, odgovoran, kreativan i posvećen. Mi se posvećujemo našem radu i klijentima.


Mi imamo viziju

Da se OD "Ilirija" a.d. član Sava Re grupe, poznaje na tržištu osiguranja u Republici Kosovo kao kompanija sa najkvalitetnijom mogućnom uslugom u industriji osiguranja. Nudimo ovu uslugu kroz kompletan paket proizvoda za klijente, koji mogu da se odluče za ponudu koja je optimalna u finansijskom nivo i osniva se na njihove specifične zahteve. Takođe nudimo stručne savete za naše klijente i saradnike, uvek vođeni zahtevima klijenata.