Ako ste gradjevinska firma, onda morate se osigurati da vaš objekat nije ugrožen od prirodnih fenomena dok je u fazi izgradnje i posle toga tokom garantnog perioda nakon izručenja.

Ako se ugovara odvojeno i plaća se i dodatna premija onda polisa osiguranja će obuhvatati i sledeće rizike:

  • izlivanje vode, poplava, visoke vode i podzemne vode,
  • odron zemljišta,
  • odgovornost od delatnosti izvođača radova (odgovornost prema trećim licima),
  • odgovornost prema trećim licima u toku garantnog roka.