Osiguranje imovine, pruža zaštitu protiv većine mogućih rizika prema vašoj imovini I bogatstvu, kao od požara, krađe, vremenskih i klimatskih uslova, itd  

- Predmet ovog osiguranja može biti imovina, pokretna i nepokretna, lična ili komercijalna

Vaš imovina je velika investicija. Zaštititi ovu investicije ne bi trebalo da bude veliki izazov za vas. Kod OD " Osiguranja Ilirija" a.d. možete naći pametan i povoljan način da zaštitite svoju investiciju.