Ovo osiguranje ponudjeno od OD "Ilirija" a.d., je jedinstveno na Kosovskom tržištu. Ova polisa osiguranja vam omogućava da zaštitite vaša sredstva, o kojima ste već mislili da su bezbedna u vašem trezoru, čiji broj / kod samo vi znate. Ali postoje trenutci kada ste nasilno primorani da kažete ovaj broj nekome ko hoće da vas opljačka, ili neki profesionalac stigne da otvori vas sef. Nudimo vam ovu vrstu osiguranja pod određenim uslovima, trezor treba da:
 

  • da se nalazi unutar zgrade.
  • da bude pojačan na zgradu.
  • Iznos novca treba uvek da bude u skladu sa iznosom koji je naveden u polisi osiguranja.

* Ostali detalji navedu se u upitnik uzimanja osiguranja

Pored toga, vi možete osigurati i novac, koji transportujete iz vašeg trezora u banku. Ova polisa ima sledeće uslove za transfer novca: 

  • Oklopno vozilo.
  • Posebne torbe za transfer novca.
  • Pratnja naoružanim stražarima.
  • Ili specijalizovano preduzeće koje ispunjava uslove za transport novca u gotovini (cash).

Ovo osiguranje se može kupiti odvojeno (osiguranje novca u trezoru ili tokom transporta) ili kao paket.