Zdravstveno osiguranje je namereno za finansijsku nadoknadu troškova za moguće medicinske tretmane u bolnici ili ambulanti zbog raznih bolesti, preventivnu negu, povreda i sl. 

OD "Ilirija" a.d. nudi nekoliko vrsta paketa zdravstvenog osiguranja, kao što su: