Pod obaveznin osiguranjem od autoodgovornosti, ili na drugi način poznat kao TPL osiguranje - (osiguranje od odgovornosti prema trećim licima) nudi osiguravajuće pokriće troškova za bilo kakvu štetu koju vi prouzrokujete drugima upotrebom vašeg vozila, to znači materijalnu i nematerijalnu štetu do visine sume osiguranja u skladu sa zakonom o obaveznom osiguranju motornih vozila na Republici Kosovo.