Sigurimi i Pronës

Me pakon bazë , pakon standard dhe pakon luksoze, Illyria ju ofron pako të ndryshme që prona juaj të sigurohet.Shtepia jonë është vendi ku i kalojmë momentet më të bukura. sigurimi-biznese-prones-illyria

Siguroni atë që me vite keni krijuar

Me policen e sigurimit të pronës, ofrojmë mbrojtje ndaj pjesës më të madhe të rreziqeve që i kanosen pronës dhe pasurisë suaj si nga zjarri, vjedhja, kushtet atmosferike dhe klimatike etj.   

Subjekt i këtij sigurimi mund të jenë prona/pasuria e luajtshme dhe ajo e paluajtshme, individuale ose biznesore.

Prona juaj është një investim i madh. Mbrojtja e këtij investimi nuk duhet të jetë sfidë e madhe për ju. Në Kompaninë e Sigurimeve "Illyria" sh.a. ju mund të gjeni një mënyrë të zgjuar dhe të përshtatshme për të mbrojtur investimin tuaj.

Kompania e Sigurimeve "Illyria" sh.a.  ofron mbrojtje financiare për humbjet apo dëmtimet që vijnë nga:
 1. Zjarri, eksplodimi, rrufeja;
 2. Tërmeti;
 3. Tymi;
 4. Stuhia;
 5. Përmbytja;
 6. Trazirat, trazirat civile, grevat e punës, ose çrregullimet politike;
 7. Vandalizmi;
 8. Goditjet nga aeroplanët, ose objektet tjera fluturuese ose gjësendeve që mund të bien prej tyre, automjeteve, apo kafshëve
 9. Dalja e ujit nga depozitat, ose rezervuaret e ujit, tubacionet, pajisjet, ose nga sistemet e ngrohjes qëndrore;
 10. Rrëshqitja, apo fundosja e (truallit) tokës në të cilën ka ndërtesa;
 11. Ngrirja e ujit në deponi, apo në rezervuare, pajisje ose në tuba;
 12. Rrjedhja e karburantit nga sistemet e ngrohjes qendrore;
 13. Vjedhja, ose tentim vjedhja;
 14. Rënia e marrësve (antenave) të radiove, apo televizioneve (duke përfshirë enët satelitore), përfshirë edhe mbajtësit e tyre
 15. Rrëzimi i drunjve, ose rënia e degëve të tyre
 16. Humbja e qirasë dhe kostoja për strehim
 17. Dëmtimet aksidentale të pajisjeve elektronike shtëpiake 
 18. Xhamat e fiksuar dhe pajisjet sanitare si edhe pasqyrat dhe xhamat
 19. Përgjegjësia juaj ndaj palëve të treta