Përgjegjësia ndaj shoqërisë

Ne ndërtojmë marrëdhënie afatgjatë miqësore dhe jemi të përgjegjëshëm ndaj mjedisit dhe shoqërisë.

Sigurimet konsiderohen pjesë e zhvillimit ekonomik, apo pjesë e riskut ekonomik dhe kjo tregon se industria e sigurimeve është e lidhur ngushtë me mjedisin e gjërë ekonomik.

Andaj, brenda këtij sistemi, jemi përgjegjës të përkrahim aktivitetet të cilat ndihmojnë në përmirësimin e mjedisit shoqëror, ashtu që çdo anëtar brenda Kompanisë së Sigurimeve “Illyria” sh.a. duhet të tregojë gatishmëri të ndihmojë aktivitete të tilla në nivel lokal dhe më gjërë.