Mundësi Punësimi

KS ”ILLYRIA” fton të gjithë të interesuarit të aplikojnë në pozitat: 
 
Këshilltar për klient  
Vlerësues i dëmeve