Sigurimi i shëndetit ka për qëllim kompensimin financiar për shpenzimet shëndetësore për trajtimet e mundëshme në spital apo ambulantore nga sëmundjet e ndryshme, kujdesin parandalues, lëndime dhe të ngjajshme. 

Kompania e Sigurimeve "Illyria" sh.a. ofron disa lloje pakosh sigurimi shëndetësor, si: