Sigurimi shëndetësor - ILLYRIA

Sigurimi shëndetësor ka për qëllim kompensimin financiar për shpenzimet shëndetësore për trajtimet e mundëshme në spital apo ambulantore nga sëmundjet e ndryshme, kujdesin parandalues, lëndime dhe të ngjajshme. 

Kompania e Sigurimeve "Illyria" sh.a ofron shërbimin më të mire duke ofruar:sigurimi-vullnetar-shendeti-illyria

 • Mbulesë siguruese 100% për shërim në spital deri në limitin e shumës së siguruar
 • Mbulesë siguruese 80% për shpenzime ambulantore deri në limitin e shumës së siguruar
 • Mbulesa siguruese për shpenzimet e Trajtimit dentar, trajtimit optik, trajtimit në dëgjim, si dhe egzaminim parandalues. 

Kompania e Sigurimeve "Illyria" sh.a. ofron disa lloje pakosh sigurimi shëndetësor, si: 


Sigurimi i shëndetit individual ILLYRIA
ofrohet në tri pako:

 • Pako individuale 1
 • Pako individuale 2 
 • Pako individuale 3


Sigurimi i shëndetit familjarë ILLYRIA
ofrohet në tri pako:

 • Pako familjare 1
 • Pako familjare 2
 • Pako familjare 3

Sigurimi i shëndetit grupor ILLYRIA ofrohet në tri pako:

 • Pako grupore 1
 • Pako grupore 2
 • Pako grupore 3


Mbulueshmëria Territoriale

Mbulueshmeria territoriale varet nga pakot qe keni zgjedhur mirëpo në raste të një emergjencë mjekësore (gjendje që konstatohet në rast aksidenti, ose fillimi apo përkeqësimi papritmas i një sëmundje të rëndë që rezulton në një gjendje mjekësore që kërcënon në mënyrë të menjëhershme shëndetin, duke kërkuar në këtë mënyrë marrjen e masave mjekësore urgjente. Do të kompensohet vetëm trajtimi mjekësor nga një mjek i përgjithshëm.

Fatkeqësitë (aksidentet), të cilat ndodhin jashtë territoreve të permendura ne pakot tona, kujdesi urgjent do të mbulohet në shtetin ku ka ndodhur fatkeqësia.

 

*Për të gjitha pyetjet tuaja, agjentët tanë janë në dispozicionin tuaj me e-mail ose bisedë në web-chat në këndin e poshtëm të djathtë të kësaj faqe që po lexoni aktualisht. Ekziston edhe një numër pa pagesë 0800 75 000, dhe na ndiqni në faqen tonë në Facebook apo në Instagram.

 

Merrë ofertën më të mirë online

Kompania e Siguimeve Illyria,
Çdo herë pranë jush