Sigurimi Cargo

Zgjedhni Kompaninë e Sigurimeve “Illyria” sh.a. për sigurimin tuaj Cargo. Nëse tregoni se cili është malli juaj, çfarë vlere ka, nga vjen dhe ku do të shkoj, ne do t’ju tregojmë mënyrën më të mire për t’a siguruar atë.

Pasi që me kujdes keni planifikuar transaksionin tuaj ndërkombëtar, gjëja e fundit që do të donit është që ndonjë gjë të rrezikojë atë. Pa marrë parasysh se a keni investuar në lëndë të parë, produkte apo në mallëra, ju keni nevojë të siguroheni që investimi juaj do të përfundojë me shitje. Nëse kushtet tuaja të shitjes u bëjnë përgjegjës për cilëndo pjesë të liferimit, nëse keni një problem apo jeni të involvuar në proces dhe nëse lexoni pjesën e prapme të ndonjë fature të ngarkimit, do të tronditeni me faktin që për transportuesin dëmtimi apo humbja e mallrave tuaja nuk kanë shumë rëndësi. sigurimi-garancioneve-cargo-kargo-illyria

Sigurimi i mallrave gjatë transportit (cargo)

  • Raporti i policisë për dëmin e shkaktuar
  • Kërkesa për raportim të dëmit
  • Fletëngarkesa e mallrave të cilat kanë qenë duke u transportuar
  • Dokumentet financiare të cilat dëshmojnë koston fillestare të mallit të dëmtuar
  • Kopjet e dokumenteve identifikuese të transportuesit
  • Dokumentet tjera specifike kërkohen varësisht nga rasti.