Sigurimi nga aksidentet personale

Sigurime nga aksidentetet individuale apo grupore

Mund të themi me përgjegjësi të plotë se sigurimi i ofruar nga KS ILLYRIA sh.a  është një ndër më bashkëkohorët që gjendet në tregun Kosovar, për arsye se polica jonë e sigurimit i përmbushë të gjitha nevojat e klientit, duke ofruar mbulim për të gjitha llojet e ekspozimeve dhe pasojave të rrezikut

Çfare është sigurimi nga Aksidentet personale për punëtorë (individual ose në grup)?

Në jetën e përditshme, të gjithë ne u nënshtrohemi rreziqeve të ndryshme dhe aksidenteve potenciale. Sigurimi nga aksidentet personale është një mënyrë për të kontrolluar gjendjen e mirëfilltë financiare, si për punëdhënësin, ashtu dhe për punëtorët dhe familjet e tyre.
Sigurimi nga aksidentet personale (në grup) u ofrohet ndërmarrjeve, organizatave dhe institucioneve të ndryshme të cilat e konsiderojnë vetën si organizata etike dhe me përkujdesje ndaj punonjësve.

Oferta jonë ofron mbrojtje dhe përfitime nga: sigurime-aksidente-personale-grupore-individuale-illyria

  1. Vdekja aksidentale;
  2. Invaliditet të plotë;
  3. Shpenzimet mjekësore si pasoje e aksidentit dhe
  4. Kompensimi ditor.
  • Përfitimin për vdekje aksidentale të barabartë me shumën e siguruar të përcaktuar në policë.
  • Përfitimin për invaliditet të plotë për shkak të një aksidenti, të barabartë me 150% të shumës së siguruar për vdekjen aksidentale.
  • Përfitimin për shpenzimet mjekësore: në rast se i siguruari, për shkak të një aksidenti të siguruar, gjendet në trajtim mjekësor spitalor apo ambulantor, siguruesi paguan për shpenzimet e kurimit deri në shumën e siguruar të përcaktuar në policë. 
  • Kompensimi ditor: siguruesi do të paguaj për çdo ditë të paaftësisë së përkohshme për punë, një shpërblim ditor të barabartë me shumën e përcaktuar në policë si kompensim ditor.

         Ky kompensim paguhet deri në 200 ditë.

 

 

*Për të gjitha pyetjet tuaja, agjentët tanë janë në dispozicionin tuaj me e-mail ose bisedë në web-chat në këndin e poshtëm të djathtë të kësaj faqe që po lexoni aktualisht. Ekziston edhe një numër pa pagesë 0800 75 000, dhe na ndiqni në faqen tonë në Facebook apo në Instagram.

Merrë ofertën më të mirë online

Kompania e Siguimeve Illyria.