Sigurimi nga Aksidentet personale për punëtorë (individual ose në grup)

Në jetën e përditshme, të gjithë ne u nënshtrohemi rreziqeve të ndryshme dhe aksidenteve potenciale. Sigurimi nga aksidentet personale është një mënyrë për të kontrolluar gjendjen e mirëfilltë financiare, si për punëdhënësin, ashtu dhe për punëtorët dhe familjet e tyre.
Sigurimi nga aksidentet personale (në grup) u ofrohet ndërmarrjeve, organizatave dhe institucioneve të ndryshme të cilat e konsiderojnë vetën si organizata etike dhe me përkujdesje ndaj punonjësve.