Sigurimi nga aksidentet personale për fëmijë dhe studentë

Sigurime aksidentale për fëmijë dhe studentë

Fëmijët janë gjëja me e çmuar për ne, në jetën e tyre, ata u ekspozohen rreziqeve të ndryshme dhe aksidenteve përderisa ata janë në shkollë, fakultet, në lojën e tyre të përditshme.

Kompania jonë ka menduar t’u ofrojë siguri atyre në rast të aksidentit.

Illyria ofron mbulesë siguruese dhe përfitime si më poshtë: sigurime-aksidentale-femijet-Illyria

  1. Vdekje aksidentale;
  2. Invaliditet të plotë; dhe
  3. Shpenzime mjekësore si pasojë e aksidentit

 

  • Përfitimin për vdekje aksidentale të barabartë me shumën e siguruar të përcaktuar në policë.
  • Përfitimin për invaliditet të plotë për shkak të një aksidenti, të barabartë me 150% të shumës së siguruar për vdekjen aksidentale.
  • Përfitimin për shpenzimet mjekësore: në rast se i siguruari, për shkak të një aksidenti të siguruar, gjendet në trajtim mjekësor spitalor apo ambulantor, siguruesi paguan për shpenzimet e kurimit deri në shumën e siguruar të përcaktuar në policë.