Polica e sigurimi TPL plus ju ofron mbulesë siguruese për dëmet që ju i shkaktoni të tjerëve në territorin e Republikës së Maqedonisë Veriore dhe Republikës së Serbisë.

Këtë sigurim mund ta bëni njëkohësisht me blerjen e sigurimit TPL.