Sigurimi i obligueshëm i veturës TPL+ gjatë përdorimit të veturës edhe në Maqedoni dhe Sërbi

Sigurimi i obligueshëm i veturës TPL+ është i vlefshëm për udhëtim në Republikën e Maqedonisë dhe Serbisë

Merre ofertën më të mirë online për sigurimin e obligueshëm të automjetit TPL+ tpl+-sigurimi-vetures-Illyria

Polica e sigurimi TPL plus ju ofron mbulesë siguruese për dëmet që ju i shkaktoni të tjerëve në territorin e Republikës së Maqedonisë Veriore dhe Republikës së Serbisë.

Këtë sigurim mund ta bëni njëkohësisht me blerjen e sigurimit TPL.