Sigurimi i obligueshëm i automjetit - TPL

Sigurimi i obligueshëm për automjetin tuaj TPL është i vlefshëm për qarkullim brenda territorit të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë

Merre ofertën më të mirë online për sigurimin e obligueshëm te automjetit

Polica e sigurimit të obligueshëm të automjeteve, ose siç quhet ndryshe Sigurimi TPL - (sigurimi i përgjegjësisë ndaj palës së tretë) ju ofron mbulesë siguruese për shpenzimet, për dëmet që ju i shkaktoni të tjerëve me përdorimin e mjetit tuaj motorik, pra kjo nënkupton dëmet materiale dhe jo materiale deri në lartësi të shumës së siguruar të paraparë me ligjin për sigurimin motorik të obligueshëm në Republikën e Kosovës dhe Republikën e Shqipërisë.

 

Ligji-Nr-04-L-019-Sigurimi i detyrueshëm nga autopërgjegjësia

Ligji-Nr-06-L-082-Për mbrojtjen e të dhënave personale

Rregullore për zbatimin e sistemit bonus-malus.pdf

Kushtet e PolicesTPL.pdf

 

*Për të gjitha pyetjet tuaja, agjentët tanë janë në dispozicionin tuaj me e-mail ose bisedë në web-chat në këndin e poshtëm të djathtë të kësaj faqe që po lexoni aktualisht. Ekziston edhe një numër pa pagesë 0800 75 000, dhe na ndiqni në faqen tonë në Facebook apo në Instagram.

Merrë ofertën më të mirë online

Kompania e Siguimeve Illyria.