Sigurimi i Garancioneve

Sigurimi i Garancioneve Garancioni i Ofertës Garancion i Kontratës/Ekzekutimit Garancion i Avansit ...

Më shumë

Sigurimi i kontraktorëve nga të gjitha rreziqet (CAR & EAR)

Sigurimi i kontraktorëve nga të gjitha rreziqet (CAR&EAR) Të siguruar nga vërshimi, përmbytja dhe ujërat...

Më shumë

Sigurimet e Pergjegjësisë

Sigurimi i përgjegjësisë (Liability) Sigurimi i Përgjegjësisë ndaj palëve të treta (General Third part...

Më shumë

Sigurimi i Pronës

Sigurimi i Pronës Siguroni atë që me vite keni krijuar Me ne, investimi juaj është i sigurtë Jeto pa...

Më shumë

Sigurimi i parave në kasafortë dhe gjatë transportit (CIS & CIT)

Sigurimi i parave në kasafortë dhe gjatë transportit (CIS & CIT) Parat tuaja janë të sigurta me ne Sigurojme...

Më shumë

Sigurimi Cargo

Sigurimi Cargo Siguroni investimin tuaj tek Ne Ne mbështesim transaksionin tuaj ndërkombëtar  Jemi aty, kur ju keni...

Më shumë

Shëndeti im

Sigurimi vullnetar i shëndetit Mbulesë siguruese 100% për shërim në spital deri në limitin e shumës së...

Më shumë

Punëtorë

Sigurimi nga aksidentet personale (individuale dhe në grup) Vdekja aksidentale Invaliditeti i pjesëshëm apo i...

Më shumë

Femijët dhe studentët

Sigurimi nga aksidentet personale për fëmijë deri në 14 vjeç dhe studentë Vdekje aksidentale Invaliditet...

Më shumë

Shtëpia ime

Sigurimi shtëpiak apo i banesës Pako bazë Pako standarde Pako luksoze Ju mund të keni...

Më shumë

Udhëtimi im

Sigurimi i shëndetit në udhëtim Sigurimin nga gjëndjet emergjente gjatë udhëtimit jashtë Republikës...

Më shumë

KASKO

Sigurimi KASKO Kasko super e plotë Kasko e plotë Mini kasko Kasko e pjesëshme Sigurimi...

Më shumë

TPL

Sigurimi i detyrueshëm i automjeteve TPL Siguroni përgjegjësinë tuaj ndaj palëve të treta Sigurimi i ofruar...

Më shumë

TPL +

Sigurimi i detyrueshëm motorik TPL+  Sigurimi TPL+ është i vlefshëm për udhëtim në Republikën e...

Më shumë